• Να Μιμείστε τον Ιησού—Να Αποδίδετε Αποδεκτή Λατρεία στον Θεό