• Κύρια Σημεία από τις Επιστολές Προς τους Θεσσαλονικείς και Προς τον Τιμόθεο