• Κύρια Σημεία από τις Επιστολές Προς τον Τίτο, Προς τον Φιλήμονα και Προς τους Εβραίους