• Να Εκτιμάτε το Μοναδικό Ρόλο του Ιησού στο Σκοπό του Θεού