• Τι Μπορεί να μας Διδάξει το Παράδειγμα της Μαρίας