• Είστε «Ριζωμένοι και Εδραιωμένοι Πάνω στο Θεμέλιο»;