• Στέλνονται Ιεραπόστολοι «ως το Πιο Απομακρυσμένο Μέρος της Γης»