• «Οι Δίκαιοι θα Λάμψουν Τόσο Φωτεινά Όσο ο Ήλιος»