• «Το Πνεύμα Διερευνά . . . τα Βαθιά Πράγματα του Θεού»