• Να Εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά—Είναι Βέβαιο ότι θα σας Βοηθήσει