• Γνώριζε ο Θεός ότι ο Αδάμ και η Εύα θα Αμάρταναν;