• “Να Μένετε Άγρυπνοι” ως Χριστιανικές Οικογένειες