• «Να Είστε Συνεχώς Έτοιμοι» ως Χριστιανικές Οικογένειες