• «Να Έχετε Εκτίμηση για Εκείνους που Εργάζονται Σκληρά Μεταξύ Σας»