• Μια Μέρα με Λαμπρές Ελπίδες και Υψηλές Προσδοκίες