• Ενήργησε με Σύνεση, Γενναιότητα και Ανιδιοτέλεια