• Πώς Επηρεάζουν τον Περίγυρο οι Χριστιανικές Διδασκαλίες;