• Μια Συνέλευση που Εστίασε στην Ενότητα και σε Συναρπαστικά Σχέδια