• Υπακούστε στον Θεό και Ωφεληθείτε από τις Ένορκες Υποσχέσεις Του