• «Προσωρινοί Κάτοικοι» Ενωμένοι στην Αληθινή Λατρεία