• Πρεσβύτεροι—Θα Αναζωογονήσετε «την Κουρασμένη Ψυχή»;