• «Μισθαποδότης σε Εκείνους που τον Αναζητούν Ένθερμα»