• Η Χήρα από τα Σαρεπτά Ανταμείφθηκε για την Πίστη Της