• «Να Κρατάτε το Νου σας Προσηλωμένο σε Αυτά που Βρίσκονται Πάνω»