• Ένα Πολύτιμο Πετράδι Διασώζεται από τα Σκουπίδια