• Εναρμόνισις της Εργασίας μας με ‘Αγάπη για τον Πλησίον’