• Το Μέρος του Σκαπανέως στη Σύναξι και Άλλων του “Πολλού Όχλου”