• Παρουσίασις των Αγαθών Νέων—Με το Βιβλίο: Είναι η Βίβλος Πράγματι ο Λόγος του Θεού;