• Ερωτήσεις Μελέτης για το Βιβλιάριο—Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και το Ζήτημα του Αίματος