• Ας Μη μας Διαφεύγει ο Σκοπός της Διακονίας μας Αγρού