• Παρουσίαση των Καλών Νέων—Μαρτυρία από τον Όμιλο Μελέτης Βιβλίου