• Γραπτή Ανασκόπηση της Σχολής Θεοκρατικής Διακονίας