• Απρίλιος—Καιρός για να “Εργαστούμε Σκληρά και να Αγωνιστούμε”