• Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös, viitelaitos