• Seurakunnankokoukset – 3. osa: Miten teokraattinen koulu hyödyttää meitä