• Կյանքը արժեքավո՞ր է քեզ համար այնքան, որքան Աստծու