• Խլոդվիգ I–ի մկրտությունը. կաթոլիկության ընդունման 1 500–ամյակը Ֆրանսիայում