• Թոյլ մի՛ տաք որ ձեր զօրութիւնը ձեր տկարութիւնը ըլլայ