• რა სახის კოსმეტიკურ საშუალებებს იყენებდნენ ბიბლიურ დროში?