• A6-A Carta: Para Nabi dan Raja bagi Yehuda dan Israel (Bahagian 1)