• Menyokong Kerajaan Tuhan—Membina Tempat Beribadat dan Membantu Mangsa Bencana