• „Dit is” of „Dit betekent mijn lichaam . . . mijn bloed” — Wat moet het zijn?