• De Gileadschool bevordert de wereldomvattende bekendmaking van het Koninkrijk