• Wanneer er raakvlakken met de wetenschap zijn, is de bijbel wetenschappelijk