• Woon een „Geloof in Gods Woord”-districtscongres bij!