• „De vroegere dingen zullen niet in het hart opkomen”