• Goddelijke heerschappij — De enige hoop voor de gehele mensheid