• Onzichtbare geesten — helpen ze ons? of berokkenen ze ons kwaad?