• „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig”