• De onsterfelijkheid van de ziel — Het ontstaan van de leerstelling